Könyvtár

Az iskolai könyvtár bemutatása

Könyvtárunk 120 m2 alapterületű, az olvasótermi rész 28-30 tanuló elhelyezését teszi lehetővé. A könyvári kötetek és a tankönyvek mellett 7 internet elérhetőséggel rendelkező tanulói számítógép és digitális tábla is található a könyvtárban. A könyvtár rendelkezik egy CD lejátszós rádióval.

Az ismeretterjesztő és szépirodalmi, pedagógiai kiadványok száma meghaladja a 6850 darabot. A kölcsönözhető tankönyvek és tanítási segédletek is itt kerülnek elhelyezésre.

A könyvtár felszereltsége lehetővé teszi a könyvtárhasználati és a szaktárgyi órák tartását, amely az éves iskolai munkaterv figyelembevételével történik.

A könyvtár helyszíne különböző diák és pedagógus programok lebonyolításának is. Mentoráló intézményi és szakmai programjaink egy részét is itt tartjuk.

CélUNK:
  • Szolgáltatóképes iskolai könyvtár kialakítása, amely mind szakmai, mind pedagógiai szempontból megfelel a kompetencia alapú oktatásnak, és az iskolai közösség minden tagja számára biztosítja a hozzáférést.
  • Azoknak a képességeknek és készségeknek a fejlesztése (pld. olvasás- szövegértés, információkeresés, jegyzetelési technikák),  amelyek az információs társadalomban is szükségesek.
  • A kulcskompetenciák fejlesztése: tanulási képesség, az élethosszig tartó tanulás megalapozása, önálló ismeretszerzés, munkavégzés képességének kialakítása, ismerethordozók használatára nevelés.
  • A munkát ne csak és kizárólag elvégzendő feladatnak tekintsék a tanulók, hanem örömmel és élvezettel végezzék a feladataikat.
  • A hátrányos helyzetű tanulók szocializációjának elősegítése, a tanórán kívüli nevelési programok megvalósításában is nyújtson segítséget a könyvtár.
  • Együttműködés a könyvtárostanár és a szaktanárok, az osztályfőnökök, a napközis nevelők között, hogy magasabb szinten sajátítsák el a tanulók a szükséges olvasási, tanulási, problémamegoldási, információs- és kommunikációs technológiai készségeket, képességeket.