Kompetencia

Kompetencia alapú oktatás

A kompetencia alapú oktatás fő törekvése, hogy a tanulókban kialakítsa az önálló tanulásra való képességet, az élethosszig tartó tanulásra való igényt. Az oktatás célja azon készségek, képességek fejlesztése, amelynek középpontjában az alkalmazható tudás áll, amelyet a mindennapi életben a gyermek hasznosítani tud.

Iskolánkban a kompetencia alapú oktatás célkitűzése, hogy tanulóit felkészítse a felnőtt életre az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzéséhez. A fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek közötti különbségek csökkentését, a gyengébbek felzárkóztatását, a tehetségek kibontakoztatását. A frontális osztálymunka mellett nagyobb hangsúlyt kap az új tanítási módszerek alkalmazása.

Tevékenységközpontú tanórákon, figyelembevéve az egyéni képességeket, fejlesztjük a gyermekek kreatív gondolkodását, modellalkotó tevékenységét, összefüggésekben való látásmódját, amely megmutatja az utat a mindennapi problémák értelmezéséhez, kezeléséhez. Ezáltal fejlődik a tanuló megismerési és gondolkodási képessége. Mintát ad az ismeretszerzéshez, problémamegoldáshoz, megalapozza a tanulási szokásokat. Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára a jobb eredmény elérése érdekében.

A tanítás-tanulás folyamatában egyre fontosabbá válik a 21. század igényeihez igazodó készségek fejlesztése: a kritikus gondolkodás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldás és a közös munkavégzés Változatos munkaformák alkalmazásával tesszük ezt, differenciált, páros, csoportmunka valamint projektmódszerrel.

Törekszünk a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére, kooperatív módszerekkel az együttműködésre, így juttatva el őket a siker élményéhez és a tudás megszerzésének öröméhez.