Az intézmény története

Iskolánk legrégibb írásos dokumentuma 1730-ban keletkezett. Az irat az akkori iskola tanítójának nevét és a tanulók névsorát őrizte meg. Ennek alapján tudjuk, hogy akkor már működött Gödöllőn iskola. A régi iskola sok szempontból különbözött a maitól, hisz egytantermes volt, a kornak megfelelően egy tanítóval. Az oskolamester a kis és nagy gyermeket egymaga tanította.

Gödöllő népességének gyarapodása miatt az iskola épülete kicsinek bizonyult, ezért 1815-ben újjáépítették, két tantermes lett. 1857-ben leégett, de csak 50 év múlva épül fel újra. 1928-ban készül el a maga korában korszerűnek számító öt tantermes épület, amely az iskolák államosítása után a mai Petőfi Sándor Általános Iskola központja lett.

1955. március 15-én kapta meg iskolánk a Petőfi Sándor nevet. Ebben az évben ugyanis Gödöllő lakossága a szabadságharc költője emlékének méltó megőrzésére és gödöllői emlékeinek ápolására szobor felállítását határozta el. Felavatására 1955-ben került sor. Ugyancsak 1955-ben ünnepelte az iskola fennállásának 225. évfordulóját.

1962-ben kezdték el építeni a Munkácsy Mihály úti iskolát. Kezdetben az épület csak nyolc tantermes volt, fokozatosan bővítették újabb termekkel. Időközben a Mátyás király úti épületet, amelyben rendkívül mostoha körülmények között folyt a tanítás, társadalmi összefogással korszerűsítették.

1990-től 2012. december 31-ig Gödöllő Város Önkormányzata fenntartásában működött a Petőfi Sándor Általános Iskola.

2013-tól intézményük új neve: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola és Petőfi Sándor Grundschule.

2017. január 1-jétől iskolánk fenntartója és működtetője a Klebelsberg Központ Dunakeszi Tankerülete.

Intézményünk fennállásának 285. évfordulójára két jelentős elismeréssel is gazdagodtunk:

Miniszteri Dicséret, Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért