Felzárkóztatás

A tehetséggondozás mellett a napi munkánk másik fontos területe a lemaradó tanulók felzárkóztatása. Magyarból és matematikából fejlesztő-felzárkóztató foglalkozásokat heti rendszerességgel tartunk az alsó tagozaton a problémákkal küzdő tanulók számára. Ebben a munkában 2 fejlesztő pedagógus is részt vállal, ezzel is segítve, megerősítve a gyermekek egyéni előrehaladását. A felső tagozaton a tanórák után szaktanárok foglalkoznak a lemaradt vagy gyengébb tanulók fejlesztésével.