DÖK (Diákönkormányzat)

A 2018/2019-es tanév DÖK programjai ITT olvashatóak.

Alapelvek:

A Diákönkormányzat az iskola diákságának álláspontját, érdekeit képviseli. A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok egyeztetése. Ebből adódóan az iskola minden tagja része lehet a Diákönkormányzatnak, de osztályonként minimum 2 főt kell megszavazniuk, akik az osztályt képviselik. A DÖK véleményt nyilvánít a diákokat érintő kérdésekben, tájékoztatja a diákságot. Rendszeres üléseken egyeztet, programokat szervez és vitat meg.

 

A Petőfi sulis Diákparlamenten az iskolai élet fontosabb kérdéseit vitatjuk meg, és részt veszünk a megyei illetve az országos Diákparlamenten is, ahol a Diákelnök képviseli iskolánkat.

 Célok:

– Diákjogok védelme

– Diákok érdekeinek képviselete

– Tartalmas iskolai élet kialakítása, hagyományok ápolása, újak teremtése

– Testvérosztályi viszony gondozása, megerősítése; alsó és felső tagozat összehangolása

– Teremdekoráció tudatosabbá tétele

– Diákügyelet megvalósítása

– Ökoiskolai program hatékony megvalósítása

Segíteni a többi munkaközösség munkáját