ALAPÍTVÁNY

GÖDÖLLŐI PETŐFISEKÉRT ALAPÍTVÁNY

2019 őszén volt sütivásár, papírgyűjtés, alapítványi bál…. 2020 őszén mindez a vírushelyzet miatt elmaradt. A Gödöllői Petőfisekért Alapítványnak azonban továbbra is megmaradtak a céljai: a tanulók és az iskola támogatása azért, hogy a tanuláson, tudáson kívül sok-sok élménnyel is gazdagodjanak gyermekeink.

Az Alapítványba befolyt összegből a gyerekek jutalmazásán és az iskola eszközeinek folyamatos korszerűsítésén kívül jelentősebb beruházásokat is megvalósítottunk. A következő nagy tervünk az iskolai könyvtár teljes felújítása. A könyvtár a XXI. században már nemcsak a papíralapú kiadványok gyűjteményét jelenti, hanem a korszerű digitális eszközökkel ellátott, információszerzésre alkalmas közösségi teret is.

Előre is köszönjük azok támogatását, akik idén is Alapítványunk részére utalják az 1%-ot. Köszönjük, hogy támogatják céljaink megvalósulását!
Alapítványunk számlaszáma: 11600006-00000000-51456399 Erste Bank
Adószáma: 18268843-1-13

A 2017-es alapítványi támogatás eredménye: szabadtéri tornaeszközök, fitneszgépek

A 2016-os alapítványi támogatás eredménye: rönkjátszótér

 

 Gödöllői Petőfisekért Alapítvány

Az alapítványt 2010 szeptemberében szülői kezdeményezésre hoztuk létre. Az alapítvány létrejöttét dr. Gémesi György Gödöllő város polgármestere is támogatta, mint volt Petőfis diák.
Az Alapítók: Juhász Péter szülõ és a tantestület nevében Széles Lászlóné pedagógus.

Az Alapítvány adószáma: 18268843-1-13

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-51456399
Erste Bank Hungary Zrt.
Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány célja:
A Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak és nevelőtestületének támogatása, jutalmazása.
Segítségnyújtás az iskola profiljának kialakításában az oktatás és nevelés minőségének emelése érdekében. Tevékeny részvétel a nevelésben és oktatásban, a képességfejlesztésben és az ismeretterjesztésben.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében segíti az iskola oktatási-nevelési profiljainak kiemelt területeit, közreműködik a korszerű működés feltételeinek javításában (eszköz-képzési igény), az ÖKO, informatika és a német nemzetiségi osztályok vonatkozásában. Támogatást nyújt a hagyományos, továbbá a megyei és az országos tanulmányi- és sportversenyek nevezési díjához, valamint a résztvevők utazási költségeihez. Támogatja a szabadidõs programokat (táborok, erdei iskolák, rendezvények) és a külföldi cserekapcsolatokat. Támogatást nyújt továbbá a pedagógusok szakmai fejlődéséhez szükséges segédanyagok vásárlásához, a pedagógusok továbbképzéséhez, tréningek és rendezvények szervezéséhez. Díjazza a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és pedagógusok munkáját.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége (1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjának alapján):
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

Az Alapítvány kuratóriuma:
Kuratórium elnöke: Ginczli Lajosné
Kuratórium titkára: Simáné Meleg Anna

Kuratóriumi tagok:
Benedekné Juhász Katalin
Király László
Kovácsné Toldi Ildikó

Az Alapítvány képviselője: Ginczli Lajosné, a Kuratórium elnöke
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Felügyelő Bizottsági elnök: Tehenics Renáta
Felügyelő Bizottsági tagok: Horgosné Deme Annamária, Váry Zoltánné

Az Alapítvány megkezdte működését 2011. november 16-án.
Minden adományt és támogatást köszönettel fogadunk.