Tájékoztatás az újranyitásról (április 19.)

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások miniszterének 21/2021.(IV.16) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes további veszélyhelyzeti intézkedésekről alapján, a Kormány döntése értelmében, az általános iskolák 1-4. évfolyamainak jelenléti neveléshez-oktatáshoz történő fokozatos visszatérésével elkezdődik a köznevelési intézmények újranyitása.

 • április 19. (hétfő) napjától iskolánk 1-4. évfolyamai rendes munkarendben működnek, jelenléti oktatásban vesznek részt.
 • Iskolánk 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban.
 • A tanulók hiányzásával kapcsolatban a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI Rendelet 51.§-sa értelmében az intézményvezetőnek, a tanulói távolmaradásra alapos indokkal, pontos időmeghatározással benyújtott szülői kérelmet lehetősége van igazoltnak tekinteni.
 • Ugyanakkor felhívom szíves figyelmüket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI Rendelet, valamint az iskolai házirend igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát a 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán nem volt értékelhető érdemjeggyel, osztályozó vizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit.
 • Az Nkt. 5. § (1) bekezdése szerint, ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
 • A szülői kérésre otthon maradó tanulók csak orvosi igazolással jöhetnek vissza a jelenléti oktatásba, mely szerint a tanuló egészséges és közösségbe mehet.
 • Tájékoztatom Önöket, hogy egy osztály hiányzása esetén fennáll annak a lehetősége, hogy a tanév vége kitolódik a tananyag/tanórák pótlása miatt.
 • Szeretném kiemelni, hogy a jelenléti és a digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható.
 • Az igazoltan otthon maradó tanulók számára a tanórai tananyagot, valamint a házi feladatokat az adott napon feltöltjük a KRÉTA rendszerbe.
 • Kérem Önöket, hogy úgy, mint eddig, amennyiben az intézményben, gyermeküknél a jelenléti munkarendben a Covid-19 fertőzés igazoltan megjelenik, haladéktalanul jelezzék az osztályfőnököknek a gyors, hatósági intézkedés érdekében.
 • Az intézményvezetőnek, Covid fertőzöttség esetén, a feladatok biztonságos ellátása érdekében, a továbbiakban is lehetősége van rendkívüli szünet, illetve tantermen kívüli, digitális munkarend kérvényezésére.
 • Felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben a szülők igénylik, a továbbiakban is lehetőségük van 5-8. évfolyamon is igénybe venni az iskolai gyermekétkeztetést a már megszokott módon, elviteli formában.
 • Tájékoztatom Önöket, hogy lehetőségük van arra is a biztonságos tanulói jelenlét érdekében, hogy gyermeküket a tanítási órák után hazavigyék.
 • Lehetőségük van gyermekeiknek reggeli és délutáni ügyeletben részt venni. A reggeli ügyeletet 6:30-tól biztosítjuk, a délutáni ügyelet 16:00-17:00-ig vehető igénybe.
 • Kérem Önöket, hogy a hétfői napon jelezzék az osztályfőnöknek írásban, hogy a jelenléti oktatás ideje alatt melyik szolgáltatást kérik az iskolai oktató-nevelő munka gyors és hatékony megszervezése érdekében!
 • Az intézményünkbe járó tanulók és családjaik, valamint dolgozóink egészségének védelmében továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a higiénés és járványügyi szabályok fokozott betartására.
 • Az épületben a fertőtlenítő nagytakarítás megtörtént, illetve folyamatos a fertőtlenítés.
 • A tanév során folyamatosan bővített intézményi járványügyi protokoll (Házirend, Kréta) betartása kötelező az intézmény minden dolgozójára és tanulójára.
 • Kérem a kedves szülőket, hogy az intézményi protokollt újra tekintsék át, melyet a Házirend 6. sz. melléklete AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA INTÉZKEDÉSI TERVE A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL részletesen tartalmaz.
 • Főszabály, hogy az intézményben dolgozók és tanulók részére kötelező a maszkhasználat a közösségi terekben, a folyosókon, az udvaron és az aulában. Tanórán csak a pedagógusnak kötelező maszkot viselni.
 • A gyerekek legalább 2 tiszta és fertőtlenített maszkot hozzanak magukkal a nap folyamán!
 • Az iskolába lépéskor mindenki számára kötelező a testhőmérséklet-mérés             és a kézfertőtlenítés.
 • Minden tanuló az eddig megszokott belépési ponton lépjen be az iskolába!
 • Kérem Önöket, hogy hívják fel otthon gyermekeik figyelmét az iskolai távolságtartás fontosságára és betartására a tanórán és a közösségi terekben egyaránt! (nincs ölelkezés, birkózás, verekedés stb.)
 • A betegség legkisebb tüneteit mutató gyermeket is tartsák otthon!
 • Haladéktalanul értesítsék az iskolát, ha családjukban Covid-19 fertőzött van!
 • A szünetekben minden tantermet kicsengetéskor el kell hagyni, hogy a technikai személyzet fennakadás nélkül el tudja végezni a fertőtlenítést.
 • Kérem Önöket, hogy az ügyintézés során lehetőleg kerüljük a személyes kontaktust, a telefonon vagy az e-mailben történő kommunikáció legyen most az elsődleges!
 • Az intézmény épületébe ügyintézés céljából csak előzetes egyeztetés után lehet belépni.

Bármilyen kérdésükkel, kérésükkel kapcsolatban szívesen állunk az Önök rendelkezésére.

Vigyázzunk magunkra és egymásra, tartsuk be a vírusügyi szabályokat, hogy minél előbb visszaállhassunk a régi kerékvágásba!

Ginczli Lajosné
intézményvezető

Gödöllő, 2021. 04.16.