Beiratkozási tájékoztató

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

 1. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

 1.  Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Önök részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolapAz e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. 
 2. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi e-mailben (simannapetofi@gmail.com) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.
 3. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába. 
 4. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
 5. Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.
 6. Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.
 7. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án,a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

 • 2021. április 08-tól, csütörtöktől lehet bejelentkezni a 06307839169 – es telefonszámon időpont egyeztetésére a személyesen történő beiratkozáshoz.
 • Feltétlen hozza magával az eredeti dokumentumokat! A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok részletes listája megtalálható iskolánk honlapján (http://www.petofi-godollo.sulinet.hu/letoltheto-dokumentumok/). A főbejáraton történik a belépés orrot és szájat eltakaró maszkban, ahol a mérési ponton történik a testhőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítés.
 • Kérem, hogy az iskolai beiratkozásra csak az egyik szülő jöjjön!
 • Az iskolai beiratkozás a mérési ponthoz legközelebb eső földszinti 1. sz. teremben lesz a másfél méteres távolság megtartásával, az intézményvezető-helyettes és az iskolatitkár jelenlétében.
 1. A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
 2. A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
 3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.
 4. Természetesen a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola (Simáné Meleg Anna intézményvezető-helyettes 06307839169) is rendelkezésre áll az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Tisztelettel:
Ginczli Lajosné
intézményvezető

Gödöllő, 2021. április 6.