Szociális segítő

Kedves Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy az iskola szociális segítőjét, Ujj Ágnest a 06/70-47-49-728-as telefonon érhetik el. Fogadóóra: minden hétfőn 15:00 – 16:00. Előzetes egyeztetés alapján más időpontban is szívesen áll az Önök rendelkezésére.

Ginczli Lajosné
intézményvezető

Tájékoztató, COVID-19

Kedves Szülők!

A Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18) Korm. rendeletében a következő óvintézkedésekről döntött:

2020. október 1-jétől az intézmény területére:

 • az ott foglalkoztatott személyen,
 • az ott szükséges karbantartást, javítást végző személyen,
 • jogszabályon alapuló kötelezettség céljából érkezőn,
 • tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulón kívül más személy nem léphet be.

Az intézménybe belépőnek érkezéskor kötelező a testhőmérséklet mérése. Az iskolába belépő személy csak akkor léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott értéket.

Amely személynek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a tiszti főorvos által meghatározott értéket, a többi tanulótól elkülönítjük, és ezzel egy időben értesítjük a szülőt, törvényes képviselőt.

A testhőmérséklet mérése intézményünkben érintésmentes hőmérővel, 3 mérési ponton, (a bejárati ajtóknál kialakítva) 3 intézményi dolgozó segítségével történik.

Az intézménybe való belépéskor továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés, a maszkhasználat vagy az előírt távolságtartás. Kérem a kedves szülőket, hogy gyermekük időben érkezzen az iskolába a testhőmérséklet-mérés zavartalan és folyamatos lebonyolítása érdekében!

Kérem Önöket és gyermekeiket, hogy továbbra se csoportosuljanak az iskola területén, ott is tartsák be a másfél méteres távolságot!

A helyes maszkviselés az intézmény területén (folyosó, mosdó, aula stb.) minden dolgozónak és tanulónak kötelező, kivéve, ha tudják tartani az előírt távolságot.

Kérem a kedves szülőket, hogy gyermekük részére gondoskodjanak maszkról és váltómaszkról!

Nyomatékosan felhívom a figyelmüket, hogy az iskolából való bármilyen tanulói távollét (betegség, előre nem jelzett) után gyermekük csak és kizárólag orvosi igazolással jöhet iskolába.

Hivatalos ügyintézés a KRÉTA felületén vagy elektronikus úton történik az intézményben.

Köszönöm segítő együttműködésüket és megértő támogatásukat.

Vigyázzunk egymásra!

Ginczli Lajosné

intézményvezető

Gödöllő, 2020. szeptember 25.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat önzetlen támogatását és segítését, a német nemzetiségi oktatás színvonalának emelése érdekében végzett együttműködő munkáját.

Intézményünkben 2008-tól működik a német nemzetiségi kétnyelvű oktatási forma, mely iskolánk fő profilja. Ez egyfajta többletet és sajátos arculatot ad a több száz éves intézménynek, ahol a tanulók közel egyharmada vesz részt a német nemzetiségi oktatásban.

“Köszönetnyilvánítás” bővebben

COVID tájékoztató

Tisztelt Szülők és intézményi Dolgozók!

 Ezúton tájékoztatom Önöket/Titeket a legújabb EMMI intézkedésről.

Megerősítem, hogy az intézmény tanulójának, bármely dolgozójának COVID érintettsége esetén bejelentési kötelezettsége van az intézményvezető felé. Haladéktalanul be kell küldenünk a lényeges információkat a Tankerületbe (teszt időpontja, eredménye, hatósági karantén pontos időszaka).

Nyomatékosan kérem a kedves Szülőket, hogy a szülő kötelezettsége az iskolát tájékoztatni, ha érintetté válnak.

Tudnunk kell, ha tanuló vagy dolgozó számára karantént rendeltek el, vagy a betegsége igazolódott. Az intézményi adatok alapján tesznek javaslatot a döntéshozók felé az esetleges intézkedésekre.

Rendkívüli szünetre, esetleg egy-egy osztály digitális oktatására akkor tehetnek javaslatot a döntéshozók, ha a fertőzöttek/karanténban lévők száma ezt indokolja.

Saját hatáskörben az intézmény nem rendelhet el sem rendkívüli szünetet, sem digitális oktatást (egyes tárgyakra vonatkozóan sem), és erre a fenntartónak sincs jogosultsága. Kérem, hogy ezt a dolgozók és a szülők szigorúan tartsák be.

Legújabb óvintézkedések az iskolában

 1. A maszkviselés az intézmény területén a tantermeken kívül (a tanáriban is) mindenki számára előírt!
 2. Fordítsunk külön figyelmet arra, hogy a pedagógus az osztályteremben lehetőség szerint tarthassa másfél-két méter távolságot a tanulóktól, és ennek betartására hívják is föl a figyelmét.
 3. A tanulóknak az előre nem jelzett távollét után az iskolába való visszatérése csak orvosi igazolás birtokában történhet.
 4. Az úszásoktatás a II. félévre elhalasztva, e félévben nem fog újraindulni. Kivételt képez ez alól a gyógyúszás.
 5. Továbbra sem javasolt a versenyek (sport és egyéb jelenléti), a nyilvános koncertek  és egyéb rendezvények szervezése, az azokon való tanulói részvétel.
 6. A karanténban lévő tanulók lemaradásának megakadályozása érdekében KRÉTA e-napló vezetésemind az órai munkára, mind a házi feladatokra vonatkozóan kötelező minden pedagógus számára, mivel az esetlegesen az oktatásból kieső tanulók és szüleik számára így bármikor lekövethető a tananyaggal való haladás.
 7. Fokozottan ellenőrizzük a büfék működésének megfelelőségét, a Tankerületi Központ ellenőrzi a járványügyi szabályok betartását/betartatását.

Megértő és együttműködő munkájukat/munkátokat előre is köszönöm:

Ginczli Lajosné

intézményvezető

Tanévnyitó beszéd

Kedves Kollégák és Kedves Ünneplő Gyerekek!

Szeretettel köszöntelek Benneteket a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola 2020/21-es tanév rendhagyó tanévnyitó ünnepélyén.

„ A gyermek a miénk is, az enyém, a tied, mindannyiunké.”

Úgy gondolom, Hermann Alice gondolatai ma is helytállóak, sőt az iskola, mint nevelési színtér, egyre nagyobb szerepet kap a mai magyar köznevelés rendszerében, így a mi intézményünkben is. “Tanévnyitó beszéd” bővebben