Információk a digitális oktatásról

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, iskolánk március 16-án átállt a Tantermen kívüli digitális oktatásra.

Tantestületünk a Google Tanterem (Google Classroom) rendszerén keresztül fogja küldeni a tananyagot, illetve a házi feladatokat a gyerekeknek.

Ahhoz, hogy ezt Önök is tudják használni, a következő eszközök valamelyikére van szükség:

  • Asztali gép vagy laptop
  • Okostelefon
  • Google regisztráció
  • Internet

Számítógépen a Google tantermet bármelyik internet böngészővel el lehet érni a következő honlapon: https://classroom.google.com/

Okostelefonra le lehet tölteni a Google Classroom applikációt – Androidra és iOS-re egyaránt.

A tanárok most azon dolgoznak, hogy minden diákot meghívnak egy, az általuk létrehozott virtuális osztályterembe, melyre a gyerekeknek be kell jelentkezni legkésőbb szerda 20 óráig. Ha valamelyik tantárgyból ezt nem tudják megtenni csütörtök reggelig, kérjük jelezzék az osztályfőnöknek.

Az adott tantárgy teendőit ezekben az osztálytermekben a „Feladatok” fülre kattintva találják meg a gyerekek. A beadandókat is ide kell visszaküldeni.

Fontos, hogy ha a feladatnak van határideje, akkor figyelni kell arra, hogy időre elkészüljön, és vissza is küldjék a gyermekek.

Mint már előző levelünkben is írtuk, minden nap kell, hogy legyen a gyerekeknek kötött tanulási ideje. Ez az eredményes tanév elvégzésének a feltétele. Néhány napon belül felkerül a honlapunkra a megváltozott helyzethez igazított ellenőrzési és értékelési rendszerünkről szóló tájékoztató.

Továbbra is kérjük, hogy ha bármilyen kérdésük, gondjuk van, elsőként az osztályfőnökhöz forduljanak, ha szükséges. Természetesen az iskola vezetősége is segít mindenben.

Együttműködésüket köszönjük!

Üdvözlettel:
Iskolavezetőség

 

Gödöllő, 2020. március 18.

FONTOS – következő napok feladatai

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Elsőként is köszönöm támogatásukat, melyet személyesen és üzenetekben is sokan eljuttattak hozzánk!

Látszik, hogy mi Gödöllői Petőfisek egy összetartó közösséget alkotunk!

Erre alapozva kérem további együttműködésüket!

Aki eddig nem tette meg, ma kedden 16:00 óráig vagy szerdán 08:00-16:00-ig legyen szíves vigye el gyermeke iskolai felszerelését az osztályteremből, ahová azt az osztályfőnökök összekészítették. A tanszerekre a gyerekek a későbbiekben szükségük lesz!

Szerdai napon részletes tájékoztatást küldünk Önöknek a Tantermen kívüli online oktatás konkrét megvalósításáról, a tanulók napi feladatairól, az elvégzett munkák értékeléséről.

Tájékoztatom Önöket, hogy hétfőre helyeztük át az április 15-ei Tavaszi nevelési értekezletünket, keddre pedig az október 19-én ledolgozott Egészségnapot, mely dátuma április 8. A gyerekek ezért nem kaptak feladatot ezen a két napon.

Hétfőn és kedden az otthoni munkavégzés és tanulási feltételek megteremtése volt elsődleges feladatunk nekünk, pedagógusoknak és a gyerekeknek is otthon. Szerdától küldjük majd a gyerekeknek a napirend szerinti feladataikat, melyeket a pedagógusok iránymutatása szerint kell elvégezniük.

Tudom, van pedagógus, aki már küldött feladatokat ezen a két napon is, vegyék ezt gyakorlásnak.

Én viszont most azt kérem minden diákunktól, készítsen – ahol kell szülői segítséggel – egy NAPIRENDET saját maga számára.

Javasoljuk, hogy 9-13 óráig legyen benne a tanulási idő, továbbá szerepeljen a napirendben a séta, levegőzés (nem játszótér és Főtéri, Patak téri bandázás).

Gyerekek, ezen kívül illesszétek bele a napirendbe az otthoni munkákban való segítést, hasznos időtöltést is! A napirendet ezen a héten péntekre kérem az osztályfőnököknek megküldeni!

Ne feledje senki, ez az időszak nem előrehozott nyári szünet, a feladatok naponkénti elvégzése mindenkinek kötelessége!

A folyamatos feladatvégzés teszi lehetővé, hogy ne kelljen senkinek tanévet ismételnie.

A jelenlegi helyzetben az otthon lévő szülő felelőssége, hogy a gyermeke az online órán naponta részt vegyen, határidőre elvégezze a feladatokat!

Kedves Szülők!

Ismételten kérem Önöket, ne engedjék gyermekeiket az utcára, ne vigyék magukkal bevásárolni, hiszen éppen azért született ez a kormányrendelet, hogy minél kevesebb emberrel találkozzanak, ne legyenek a gyerekek kisebb-nagyobb közösségekben.

Bármilyen problémájuk, kérésük van, forduljunk az osztályfőnökükhöz, ha ő nem tud segíteni, akkor írjanak az iskolapetofi@gmail.com  címre.

Együttműködésüket továbbra is köszönöm!

Gubáné Csánki Ágnes
intézményvezető

Gödöllő, 2020. március 17.

Iskolában maradt holmik

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

Előző levelünkben már írtuk, hogy a tanszerekért és az itt maradt személyes tárgyakért be lehet jönni az iskolába.

Mivel még most is sokan nem jelentkeztek, ezért ma (03.17.) 16:00-ig és szerdán (03.18.) is 08:00 – 16:00-ig lehet jönni értük.

Kérjük, hogy ez idő alatt mindenki vigye el  az itt maradt tárgyakat!

Köszönettel:
Gubáné Csánki Ágnes
intézményvezető
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola

Gödöllő, 2020.03.17.

Szükséges a gmail.com e-mail cím a digitális tanításhoz

Kedves Szülők!

Szeretném tájékoztatni Önöket a következőkről:

Tantestületünk a Tantermen kívüli digitális munkarend megvalósításához a Google hálózatban elérhető Google Classroom-ot – Google Tantermet fogja használni az online oktatáshoz.

Ehhez mindössze arra van szükség, hogy alsó tagozatban a szülőnek, felső tagozatban a gyermeknek legyen g-mail címe. (….@gmail.com)

Jelenleg a szülői közösségünk és a gyerekek 90 %-a rendelkezik vele.

Akinek viszont nincs még, kérjük, ma vagy legkésőbb kedden, március 17-én készítsenek. (segítség: youtube: Gmail fiók létrehozása)

Az online tanításhoz szükséges, hogy rendelkezzenek otthon legalább az egyik eszközzel: laptop, asztali számítógép, tablet vagy okostelefon.

Akinek egyik sem áll rendelkezésre, és semmiképpen sem tudja megoldani, kérjük, azt mihamarabb az osztályfőnöknek jelezze.

A gyerekek /szülők által használt g-mail címet legkésőbb kedd délig az osztályfőnökök töltik fel az új „Osztálytermi” felületre.

Információink szerint az internetszolgáltatók a rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiépítik a hálózatot az igénylőknek.

A gyerekek napi rendszerességgel fognak feladatokat kapni a tanítóktól/szakos tanároktól.

Az elvégzett feladatokat is ugyanezen a felületen fogják a tanulók visszaküldeni.

Kérjük, hogy felügyeljék és segítsék, hogy a kapott feladatokat határidőre elvégezzék a tanulók.

A tanulók tanszereit és egyéb iskolában lévő személyes tárgyait a pedagógusok összekészítik, melyet kérjük, hogy a szülők ma, hétfőn 12-16-ig, kedden és szerdán 8-12-ig legyenek szívesek hazavinni.

Ismételten kérjük, hogy folyamatosan figyeljék honlapunkat és a Facebook oldalunkat!

  Együttműködésüket köszönjük!

                                                           Gubáné Csánki Ágnes

                                                                intézményvezető

Gödöllő, 2020. március 16.

 

 

 

 

Fontos információk

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Elsőként is köszönöm együttműködésüket, melyre a következő hetekben nagy szükség lesz!

Arra kérünk mindenkit, hogy vegye komolyan azt a kérést, hogy csak a felnőttek és azok is a legfontosabb ügyekben hagyják el otthonaikat!

A gyerekek a lakásban és családi ház esetén a saját kertjükben tartózkodjanak.

Levegőzés (nem vásárlás) céljából szülői felügyelettel menjenek szabadba, ekkor is ügyeljenek arra, hogy másoktól a megfelelő távolságra maradjanak.

Nem jó megoldás több osztálytársnak pl. kisebb közösségben együtt tanulni vagy játszótéren együtt játszani.

Az online tanulás rendszerét ma dolgozza ki tantestületünk, erről majd küldünk részletes tájékoztatót.

Ekkor kérnek majd az osztályfőnökök visszajelzést arra vonatkozólag, hogy otthon milyen informatikai eszközök állnak a gyerekek rendelkezéseire.

A tanulók egy részének jelenleg az iskolában vannak a tanszerei, egyéb saját eszközei és ruhaneműik. Ezek átvételéről az osztályfőnökök fognak még a mai napon levelet írni Önöknek!

Az étkezési kártyákat osztályonként leadtuk iskolánk ebédlőjében, akinek van befizetett étkezése 11:00-14:00 között ugyanitt, előre csomagolt dobozban átveheti.

Kérjük, rendszeresen nézzék iskolánk honlapját: http://petsul.sulinet.hu/ és Facebook oldalát: https://hu-hu.facebook.com/petofisneklennijo/  ahová rendszeresen feltesszük az új információkat.

Ezen kívül az osztályfőnökök is írnak Önöknek a megszokott levelezési formában.

Számunkra is új a jelenlegi helyzet, de igyekszünk zökkenőmentesen átállni erre az új tanulási rendszerre.

Ez egy közös tanulás lesz nekik és nekünk is, melyhez fegyelem és kitartás kell, mi minden segítséget meg fogunk adni, bízzanak bennünk!

Kérem, beszéljék meg gyermekeikkel, hogy ez az időszak nem tanítási szünet, hanem olyan napok, amikor a nap egy része tanulással telik, új módszerek segítségével.

Kérjük, készítsenek majd napirendet a gyermekek számára, hogy a tanuláson kívüli idő is hasznosan teljen.

 

Együttműködésüket kérve üdvözlöm Önöket:

Gubáné Csánki Ágnes

intézményvezető

Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola

Gödöllő, 2020. március 16