Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek. A kárigények visszamenőlegesen is érvényesíthetőek.

A biztosítási szerződés és az igénybejelentő nyomtatvány iskolánk honlapján is megtalálható a DOKUMENTUMOK/LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK menüpont alatt. A nyomtatványok és a tájékoztatás a biztosító honlapjáról is elérhető az alábbi linken:

https://www.uniqa.hu//altalanos-gyermek-es-ifjusagi-balesetbiztositas

Hit- és erkölcstanoktatás

FONTOS, FRISS INFORMÁCIÓ:  A Dunakeszi Tankerület kérésére az iskolákban szervezendő csoportos rendezvények megtartását elhalasztjuk, ezért az alábbi tájékoztató szülői értekezlet ELMARAD, egy későbbi időpontban tartjuk meg.

A következő tanévi beiskolázás keretében a hit- és erkölcstanoktatás előkészítése elkezdődött. Gödöllő város általános iskolái közösen biztosítanak lehetőséget az együttműködésről nyilatkozó egyházaknak, hogy képviselőik útján az érintett szülőket tájékoztatni tudják az egyházközségük által tartandó hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos tudnivalókról. A tájékoztató szülői értekezlet időpontja: 2020. március 16. (hétfő) 17:00 óra. Helyszín: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola (2100 Gödöllő, Munkácsy Mihály utca 1.)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Nyertes pályázatok: természettudomány és művészet

A Nemzeti Tehetség Program 920 000 Ft-tal támogatja az iskolánkban működő ÉSZ-LELŐ természettudományos labort. A szakköri foglalkozásokon a felső tagozat fizika, kémia iránt érdeklődő és tehetséges tanulói vesznek részt. A támogatást kísérleti eszközökre és tanulmányi kirándulásokra fordítjuk. A foglalkozásokat vezeti Takácsné Balogh Edit és Téglásné Kuti Mária.

Szintén a Nemzeti Tehetség Program támogatását élvezi az alsós és felsős RAJZSZAKKÖR, amely keretében a gyerekek különböző grafikai technikákkal és eszközökkel ismerkednek meg. Az elnyert összeg: 730 000 Ft. A támogatást múzeumlátogatásokra, eszközvásárlásokra és a tavaszi 3 napos alkotótáborra fordítjuk. A szakkört Kádár Gabriella Zsófia tanárnő vezeti.