Ökoiskola

Az Öko munkaközösség 2018/2019 I. félévi összefoglalója

A 2018/2019-es tanév Öko programjai ITT  olvashatóak.

Az Ökoiskola címet intézményünk először 2009-ben nyerte el. Azóta úgy szervezzük a tanórákat és tanórán kívüli programokat, hogy ennek a címnek megfeleljünk.

Néhány példa (a teljesség igénye nélkül):

 • Megvalósítottuk iskolánkban a szelektív hulladékgyűjtést.
 • Minden évben Egészségnapot tartunk.
 • Teremdekorációhoz újrahasznosított hulladékokat használunk fel.
 • Minden évben meghirdetjük a „Végy gondozásba egy virágládát!” akciónkat.
 • Télen madáretetőket helyezünk a környékünkön élő madaraknak.
 • Megvalósítottuk az udvari tantermet.
 • A diákönkormányzatban ökofelelőst választottunk.
 • Minden évben megemlékezünk a takarítás világnapjáról.
 • Minden évben megemlékezünk az autómentes világnapról.
 • Minden évben megemlékezünk a víz világnapjáról.
 • Minden évben megemlékezünk a Föld napjáról.
 • Az utóbbi években meghirdettük a Járási/Tankerületi ökoversenyünket, melyen számos iskola vesz (visszatérően) részt.
 • Minden évben megemlékezünk a madarak és fák napjáról.

Munkánkat megkoronázva: 2016-ban elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet. 


Mitől öko az iskola?
Mit jelent az, hogy ökoiskola?
Az “öko” szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szóösszetételekben az “öko” szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, megpróbálnak minél kevesebb negatív hatást gyakorolni az ökoszisztémára.
Az öko szócska további előnye az is, hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra, házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.
Mitõl ökoiskola egy iskola?
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.
Mitõl innovatívak az ökoiskolák?
Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg: pedagógiai szinten az ökoiskolák:
– a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnyben részesítik az előre megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben.
– az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak.
– a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt.
– a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is.
A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra, hogy
az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka.
– a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős részvételével, tárgyalások során kialakítottak.
– az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak.
A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek:
– takarékosan bánni az energiaforrásokkal,
– csökkenteni a hulladékok mennyiségét,
– az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani.