Újévi köszöntő

Kedves Kollégáim, Kedves Gyerekek és Kedves Szülők!

Elmúlt az ó-év, beköszöntött egy újabb,
szívünkben ismét új remények gyúlnak.
Teljesüljön vágyunk, legyen minden még szebb,
kívánok Mindenkinek egy boldogabb évet!

Immáron 2. éve jelen van életünkben a világjárvány, amellyel nap, mint nap együtt élünk, együtt küzdünk mi pedagógusok, ti gyerekek és a kedves szülők.
Nem látjuk előre a világjárvány végét, mindannyiunk összefogása, türelme, jóindulata, megértése, kitartása kell az új esztendőben is ahhoz, hogy átvészeljük ezt a nehéz időszakot.
Ne engedjük, hogy legyőzzön minket és eluralkodjon rajtunk a rossz hangulat, a gonoszság és a félelem!
Higgyünk, reméljünk és örüljünk egymásnak és a 2022-es esztendőnek!
Forduljunk egymáshoz bizalommal, kísérje lépteinket a változás reménye!
Márai Sándor szavaival élve „Az emberrel nemcsak történnek a dolgok, az ember csinálja is azt, ami történik vele.”
Tudom, hogy a járvány hullámaitól függően jobb és rosszabb időszakok váltották és váltják egymást, hogy a valóság sokszor átírta és átírja a terveinket az új esztendőben is, ezért kérem a kedves kollégákat, iskolánk tanulóit és a kedves szülőket, hogy a 2022-es évben is legyenek türelmesek, együttműködőek, megértőek és optimisták!

Végül Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén című versével kívánok nyugalmat, tetterőt, egészséget és békés új esztendőt 2022-re!
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Ginczli Lajosné
intézményvezető

Gödöllő, 2022. január 2.

Tankerületi versenyek eredményei

Örömmel értesítjük a tankerületi versenyek kedves résztvevőit az elért eredményekről. Gratulálunk mindenkinek: gyermekeknek, felkészítő pedagógusoknak, segítő szülőknek!
Köszönjük a munkákat, a szép rajzokat, az ötletes alkotásokat és a színes előadásokat.

A versenyek eredményeit az alábbi linkekre kattintva olvashatják:

Tankerületi rajzverseny eredményei 2021

Tankerületi vers- és prózamondó verseny eredményei

Tankerületi ökoverseny eredményei

Idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny eredményei

 

Tájékoztatás az újranyitásról (április 19.)

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az emberi erőforrások miniszterének 21/2021.(IV.16) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes további veszélyhelyzeti intézkedésekről alapján, a Kormány döntése értelmében, az általános iskolák 1-4. évfolyamainak jelenléti neveléshez-oktatáshoz történő fokozatos visszatérésével elkezdődik a köznevelési intézmények újranyitása.

 • április 19. (hétfő) napjától iskolánk 1-4. évfolyamai rendes munkarendben működnek, jelenléti oktatásban vesznek részt.
 • Iskolánk 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban.
 • A tanulók hiányzásával kapcsolatban a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI Rendelet 51.§-sa értelmében az intézményvezetőnek, a tanulói távolmaradásra alapos indokkal, pontos időmeghatározással benyújtott szülői kérelmet lehetősége van igazoltnak tekinteni.
 • Ugyanakkor felhívom szíves figyelmüket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI Rendelet, valamint az iskolai házirend igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát a 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán nem volt értékelhető érdemjeggyel, osztályozó vizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit.
 • Az Nkt. 5. § (1) bekezdése szerint, ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.
 • A szülői kérésre otthon maradó tanulók csak orvosi igazolással jöhetnek vissza a jelenléti oktatásba, mely szerint a tanuló egészséges és közösségbe mehet.
 • Tájékoztatom Önöket, hogy egy osztály hiányzása esetén fennáll annak a lehetősége, hogy a tanév vége kitolódik a tananyag/tanórák pótlása miatt.
 • Szeretném kiemelni, hogy a jelenléti és a digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható.
 • Az igazoltan otthon maradó tanulók számára a tanórai tananyagot, valamint a házi feladatokat az adott napon feltöltjük a KRÉTA rendszerbe.
 • Kérem Önöket, hogy úgy, mint eddig, amennyiben az intézményben, gyermeküknél a jelenléti munkarendben a Covid-19 fertőzés igazoltan megjelenik, haladéktalanul jelezzék az osztályfőnököknek a gyors, hatósági intézkedés érdekében.
 • Az intézményvezetőnek, Covid fertőzöttség esetén, a feladatok biztonságos ellátása érdekében, a továbbiakban is lehetősége van rendkívüli szünet, illetve tantermen kívüli, digitális munkarend kérvényezésére.
 • Felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben a szülők igénylik, a továbbiakban is lehetőségük van 5-8. évfolyamon is igénybe venni az iskolai gyermekétkeztetést a már megszokott módon, elviteli formában.
 • Tájékoztatom Önöket, hogy lehetőségük van arra is a biztonságos tanulói jelenlét érdekében, hogy gyermeküket a tanítási órák után hazavigyék.
 • Lehetőségük van gyermekeiknek reggeli és délutáni ügyeletben részt venni. A reggeli ügyeletet 6:30-tól biztosítjuk, a délutáni ügyelet 16:00-17:00-ig vehető igénybe.
 • Kérem Önöket, hogy a hétfői napon jelezzék az osztályfőnöknek írásban, hogy a jelenléti oktatás ideje alatt melyik szolgáltatást kérik az iskolai oktató-nevelő munka gyors és hatékony megszervezése érdekében!
 • Az intézményünkbe járó tanulók és családjaik, valamint dolgozóink egészségének védelmében továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a higiénés és járványügyi szabályok fokozott betartására.
 • Az épületben a fertőtlenítő nagytakarítás megtörtént, illetve folyamatos a fertőtlenítés.
 • A tanév során folyamatosan bővített intézményi járványügyi protokoll (Házirend, Kréta) betartása kötelező az intézmény minden dolgozójára és tanulójára.
 • Kérem a kedves szülőket, hogy az intézményi protokollt újra tekintsék át, melyet a Házirend 6. sz. melléklete AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA INTÉZKEDÉSI TERVE A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL részletesen tartalmaz.
 • Főszabály, hogy az intézményben dolgozók és tanulók részére kötelező a maszkhasználat a közösségi terekben, a folyosókon, az udvaron és az aulában. Tanórán csak a pedagógusnak kötelező maszkot viselni.
 • A gyerekek legalább 2 tiszta és fertőtlenített maszkot hozzanak magukkal a nap folyamán!
 • Az iskolába lépéskor mindenki számára kötelező a testhőmérséklet-mérés             és a kézfertőtlenítés.
 • Minden tanuló az eddig megszokott belépési ponton lépjen be az iskolába!
 • Kérem Önöket, hogy hívják fel otthon gyermekeik figyelmét az iskolai távolságtartás fontosságára és betartására a tanórán és a közösségi terekben egyaránt! (nincs ölelkezés, birkózás, verekedés stb.)
 • A betegség legkisebb tüneteit mutató gyermeket is tartsák otthon!
 • Haladéktalanul értesítsék az iskolát, ha családjukban Covid-19 fertőzött van!
 • A szünetekben minden tantermet kicsengetéskor el kell hagyni, hogy a technikai személyzet fennakadás nélkül el tudja végezni a fertőtlenítést.
 • Kérem Önöket, hogy az ügyintézés során lehetőleg kerüljük a személyes kontaktust, a telefonon vagy az e-mailben történő kommunikáció legyen most az elsődleges!
 • Az intézmény épületébe ügyintézés céljából csak előzetes egyeztetés után lehet belépni.

Bármilyen kérdésükkel, kérésükkel kapcsolatban szívesen állunk az Önök rendelkezésére.

Vigyázzunk magunkra és egymásra, tartsuk be a vírusügyi szabályokat, hogy minél előbb visszaállhassunk a régi kerékvágásba!

Ginczli Lajosné
intézményvezető

Gödöllő, 2021. 04.16.

Tavaszi szünet

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a tavaszi szünet 2021. április 1-től április 6-ig tart. 2021. április 7-től 2021. április 18-ig folytatódik a digitális oktatás. Várhatóan a jelenléti oktatás első napja 2021. április 19. (hétfő)

A tavaszi szünetre kellemes pihenést, feltöltődést és jó otthoni, családi együttlétet kívánok!

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete nevében:

Ginczli Lajosné
intézményvezető